תפריט
הודעות
סגירת מעונות וצהרונים

סגירת מעונות וצהרונים

בהתאם להודעת ראש הממשלה לא יפעלו צהרונים ומעונות היום. רק בריאות לכולם
powered by Art-up