תפריט
הודעות
מעונות יום - רישום לתשע"ח

מעונות יום - רישום לתשע"ח

הרישום יתבצע בין התאריכים 2-25.4.17
בתקופה זו ניתן יהיה להירשם במעון המבוקש או במשרדי בית מוריה.
powered by Art-up