תפריט
אירועים

גימבורי לקטנטנים

לטופס הרישום/תשלום לחצו כאן

ג'ימבורי לקטנטנים 

כרטיסיה של 10 כנסיות בעלות של 100 ש"ח בלבד!ביצוע התשלום מהווה אישור על התקנון:
תקנון רישום
ניתן להגיע למרכז מוריה על מנת לשלם במזומן /המחאות או  תשלום מראש בכרטיס אשראי, בכתובת אברהם אבינו 91 באר שבע
שעות פעילות: ימים א-ה בין השעות 08:00-15:00
כל בקשה של שינוי/ביטול נא לפנות בכתב למרכז מוריה במיילcarmit@bmoriah.org.il
עיקרי התקנון:
 1. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים
 2. שיעור ניסיון אחד חינם, לאחר מכן נדרש לבצע תשלום על מנת להיכנס לשיעור
 3. מהלך שנת הפעילות עשויים לחול שינויים בימי/זמני הפעילות מסיבות שאינן תלויות בנו. הודעה על כך תימסר במסגרת החוג ו/או באמצעות מסרון ו/או באמצעות אתר האינטרנט ו/או באמצעות פייסבוק בית מוריה.
 4. החופשות צמודות ללוח החופשות של משרד החינוך.
 5. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה בגלל אילוצים כגון – מילואים, מחלה, אירוע עירוני וכו'. במקרה של היעדרות מדריך או ביטול חוג מסיבות טכניות, השיעור יושלם למשתתפים או שיבוצע החזר. אין התחייבות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים לחוג. תיאום מפגש חלופי יעשה ע"י המדריך
 6. מובהר כי לא יבוצע החזר כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא. במידה והפעילות תופסק בשל כוח עליון, הכספים יוחזרו להורים ככל שיבוצע שיפוי לעמותה.
 7. לעמותה שמורה הזכות לבטל השתתפות של משתתף מסיבות של הפרת משמעת, הפרעה או דרישה מנומקת של המדריך.
 8. משתתף הנרשם עד ה 15 לחודש יחויב בעבור חודש מלא. משתתף הנרשם לאחר ה 15 לחודש יחויב בעבור חצי חודש.
 9. החיוב בגין ביטוח, דמי רישום וציוד נלווה כגון תלבושות וחומרים (בהתאם לחוג), תיגבה בנפרד.
 • עבור חוג קפאורה יגבה תשלום שנתי נוסף בסך 150 ₪ עבור אירועים מיוחדים.
 1. החיוב עבור החוג מתבצע בראשית כל חודש עבור החודש השוטף.
 2. החיוב הראשון יכלול תשלום בגין החודש השוטף והחודש הבא אחריו.
ביטול השתתפות בחוגים:
 1. הודעה על פרישה מחוג היא באחריותם הבלעדית של ההורים ולא של המאמן או המדריך (הודעה למדריך אינה מהווה הודעה על פרישה). לא יבוצע החזר תשלומים ללא הודעה על ביטול/פרישה מחוג בכתב במשרדי העמותה
 2. משתתף הפורש עד ה 15 בחודש יחויב בעבור חצי חודש. משתתף הפורש לאחר ה 15 לחודש יחויב בעבור חודש מלא.
 3. משתתף הפורש 60 יום או יותר, לאחר מועד הרישום, יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לשכר לימוד של חודש נוסף
 4. ניתן לפרוש ולקבל החזר עד לתאריך ה- 31.3.19. לאחר תאריך זה יחויב המשתתף בתשלום עד סוף שנת פעילות החוגים, אין החזרים רטרואקטיביים ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.
 
תיעוד ופרסום:
 1. מובהר כי המשתתף מאשר לעמותה לצלם את הפעילות והמשתתפים ולעשות שימוש בצילומים אלה ע"פ שיקול דעתה וזאת לצרכי יח"צ והגברת המודעות הציבורית לפעילות המתקיימת
 2. לעמותה שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה מידע ותוכן שאינו פרסומי ו/או שיווקי ועדכונים באמצעי התקשורת השונים, כולל מסרונים, דוא"ל, וואטסאפ ועוד.
 3. בעת הרישום באתר, הנך נדרש/ת לסמן האם הנך מאשר/ת / לא מאשר/ת קבלת מידע פרסומי ו/או שיווקי, מאת העמותה.
חשוב!
עמותת מח"ר, הנהלת בית הספר ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך, שהובאו לחוג.
שינויים ועדכונים:
עמותת מח"ר שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בשעות החוגים, לחלק את החוג לקבוצות על פי גיל ורמה או לא לפתוח חוג בשל מיעוט נרשמים.
 
 

 
powered by Art-up