תפריט
תנ"ך בחבורה

הצטרפו לחבורת לימודי תנ"ך

חבורה ללימוד תנ"ך מתקיים בכל יוםרביעי ללא עלות במתנ"ס
 
powered by Art-up