תפריט
חינוך באמונה
ראשי > חינוך באמונה > בתי ספר
○ מעונות יום
○ גני ילדים וצהרונים
○ בתי ספר
○ מועדון מורשת לעולים
פרטי התקשרות:
טלפון: 021234567
פקס: 081234567
דוא''ל: a@sdfasd.hhh
תוכניות נוספות תחת חינוך באמונה


בתי ספר

בית מוריה שותף בהפעלתם של שלושה בתי ספר בבאר שבע – מוריה, יוסף קארו ונאות אברהם והוא שותף בקידומם של צרכים חינוכיים ופיזיים המוגדרים במשותף עם הנהלת בית הספר, משרד החינוך ועיריית באר שבע.
 
שלושת בתי הספר משתייכים לחינוך הממלכתי – דתי ולומדים בהם מעל 1200 תלמידים, המייצגים את המרקם האנושי המיוחד והמגוון של העיר באר שבע. 
 
בכל בתי הספר הלימודים החל מכיתה א' מתקיימים בהפרדה של כיתות הבנים והבנות ומנהלים אותם בוגרי בית המדרש למנהיגות קהילתית של "בית מוריה". קשר זה עם בית המדרש, בראשו עומד הרב שמעון כהן, ראש מוסדות "בית מוריה", נשמר גם במהלך עבודתם כמנהלים והוא מסייע להם בעצה טובה ובהכוונה בעת שהם נתקלים בדילמות חינוכיות. 
 
"בית מוריה", כגורם קהילתי, מסייע לבתי הספר למצב את עצמם כגורם מחנך לכל המשפחה באמצעות הפיכת התלמידים ומשפחותיהם לקהילת בית ספרית. בפעילות זו, המתקיימת מחוץ לשעות הלימודים, שותפים מנחים ומרצים מנוסים ומקצועיים, המסייעים להניע תהליך חינוכי כלל משפחתי, המשפיע מאד על התנהגות התלמידים ועל השיגיהם הלימודיים. 


בית ספר יוסף קארו

בית הספר שם לו למטרה להנחיל ערכים ומידות טובות בקרב תלמידיו. מאז הקמתו, בשנת 1969, בית הספר חינך לערכים של כבוד, אמת, שלום, חסד ומידות נוספות ובהחלט ניתן לציין בסיפוק שערכים אלו הוטמעו באווירה הבית ספרית והם משרים אווירה למידה חיובית.  

בית הספר מאמין בשיתוף ההורים והקהילה בנעשה בבית הספר, מתוך הבנה שמעורבות זו תורמת לשיפור יחסי הורה – מורה – תלמיד ובכך מסייעת בצורה ניכרת לשיפור הישגיהם הלימודיים והחברתיים של הילדים. 

בבית הספר לומדים בשנת תש"ע 295 תלמידים, זאת בהשוואה לשנת תש"ס אז למדו בו 130תלמידים. 
בית הספר זכה בפרס משרד החינוך לשנת תשס"ז.
בית הספר היה בין שלושת המועמדים לזכות בפרס החינוך הארצי לשנת תשס"ט.
התכנית החינוכית שפותחה בבית הספר, "תכנית עתיד", אומצה על ידי משרד החינוך והיא נלמדת ומיושמת כיום בעשרות בתי ספר ברחבי הארץ.

למידע נוסף: רח' אברהם אבינו 15, טל' 08-6494639

דוא"ל info@moreshet.co.il
www.tik-tak.co.il/karo
 

בית ספר מוריה

מאז פתיחתו בשנת תשנ"ז בית הספר שם לו למטרה להעצים את חינוך התלמידים לערכים וליראת שמים, בבד בבד עם מתן דגש על למידה אינטנסיבית ומצויינות אקדמית, לקיים את דברי המשנה "דרך ארץ קדמה לתורה".

בית הספר מאמין בשיתוף ההורים בנעשה בבית הספר, מתוך הבנה שמעורבות זו תורמת לשיפור יחסי הורה – מורה – תלמיד ובכך מסייעת בצורה ניכרת לשיפור הישגיהם הלימודיים והחברתיים של הילדים. 

בבית הספר פועל צוות חינוכי מקצועי המחנך את דור העתיד ומוביל את התלמידים להישגים גבוהים. כמו כן ניתן דגש רב ניתן על אווירה נעימה, מתוך אמונה כי אווירה חברתית תומכת מאפשרת חינוך ולמידה איכותיים.

בבית הספר לומדים בשנת תש"ע 610 תלמידים, זאת בהשוואה לשנת תש"ס אז למדו בו 140 תלמידים.
בית הספר זכה לפרס משרד החינוך לשנת תשס"ב.
מספר התלמידים בבית הספר הוא הגבוה ביותר בין בתי הספר היסודיים בעיר.
 
למידע נוסף: רח' מנדלי מוכר ספרים
טל' 08-6238439 פקס 08-6277378
דוא"ל Y-moria-bsh-S@Kishurim.K12.il

 

בית ספר נאות אברהם

בית ספר נאות אברהם הינו בית ספר ממלכתי דתי בעל גוון תורני המשלב לימודי קודש וחול מתוגברים. בית הספר הוקם לפני שנה וזו שנתו השנייה ובו כתות א'-ד'. בבית הספר לומדים 210 תלמידים.

בית הספר נמצא במגמת צמיחה ובעתיד, בע"ה, יכלול מעל 500 תלמידים בכתות א'-ו'.

התוכנית החינוכית של בית הספר נגזרת ממשנתו החינוכית של הרב קוק זצ"ל, שעל שמו נקרא בית הספר, שמטרת החינוך היא לעשות את התלמיד טוב וישר.

בית הספר רואה את עצמו כבית חינוך המחנך למידות וערכים טובים בשילוב הצטיינות בלימודים והוא פועל בחסות של שתי רשתות חינוך - רשת בית מוריה ורשת אמי"ת, התומכות בו הן ברמה הפדגוגית והן בהכוונה הרוחנית.

למידע נוסף: רח' יהושע יבין 7 נווה זאב 
טל' 08-6100506 פקס 08-6410433 

דוא"ל   rinaedri9876@gmail.com
http://www.tik-tak.co.il/neotav  

 


     
 
 
 
powered by Art-up