תפריט
קרן מחר לקולנוע בנגב
ראשי > קרן מחר לקולנוע בנגב > צוות הלקטורים
תוכניות נוספות תחת קרן מחר לקולנוע בנגב


צוות הלקטורים

נוהל עבודת הלקטורים:
לקטור הינו בעל תפקיד בקרן, שבמסגרת עבודתו שותף להערכה, לבחינה ולדירוג של בקשות המוגשות לקרן לסיוע בפיתוח, בהפקה ובהשלמת הפקה של סרטים.

הקרן בוחרת את הלקטורים מתוך מאגר הלקטורים של משרד התרבות והספורט, על פי הכשרתם המקצועית, היכרותם עם תחום העשייה וניסיונם המקצועי בתחומי השקעת הקרן השונים. מאגר הלקטורים מתעדכן מעת לעת וכולל הבחנה בין לקטורים מהפריפריה (על פי הגדרת "המבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע") וכאלה שאינם מהפריפריה.

הקרן חותרת לחלוקה מגדרית שווה בין הלקטורים וממנה הרכב לקטורים לכל קול קורא אשר 40% ממנו לפחות הם המוגדרים כפריפריה. מובהר בזאת כי על פי "המבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע" כל הצעה המוגשת לקרן תיקרא על ידי שלושה לקטורים. המלצה של אחד/אחת מתוך השלושה לגבי הצעה מעלה את ההצעה לשלב הבא לדיון בהשתתפות המנכ"ל והמנהל האמנותי של הקרן. כמו כן כל ההגשות מועברות ללקטורים בעילום שם של המבקש (תסריטאי, במאי או מפיק). כל שמות או פרטים מזהים של המעורבים ביצירה וקורות חייהם יוסרו על ידי צוות קרן מקור מטופס ההגשה והפרטים הללו יישמרו בקרן. חומר מצולם שישלח שלא בעילום שם המבקש יוחזר למבקש.

חובתו של לקטור להגיש חוות דעת מפורטת ומנומקת, ביקורתית ובונה לגבי הבקשה לסיוע שנבחנה על ידו על גבי טופס חוות דעת של הקרן. הגורם המוסמך לריכוז חוות הדעת והמלצות הלקטורים, ופיקוח וביצוע של הדירוג הסופי של הבקשות על פי איכותן, היא המנהלת האמנותית של הקרן. לא תינתן תמיכה בהפקה אם רוב הלקטורים שבחנו את הבקשה המליצו שלא לתמוך בה.

צוות הלקטורים בשנת תשפ"א
מרת מרלין וניג
מרת רביטל בללי
מרת רחל לנדאו
מר גרידיש רונן
מר אביתר מלכיאלי
מר עמיאור ארציאל
מר אביעד לוי
מר יעקב זכרי

* מענקי הקרן מותנים באישור תקציבי של משרד התרבות

powered by Art-up