תפריט
קרן מחר לקולנוע בנגב
ראשי > קרן מחר לקולנוע בנגב > כללי הגשת בקשות לקרן
תוכניות נוספות תחת קרן מחר לקולנוע בנגב


כללי הגשת בקשות לקרן

זכאות להגיש בקשה לקרן:
זכאים להגיש בקשות לקרן יוצרים עצמאיים ומפיקים שהם תושבי ישראל המתגוררים באחד מיישובי הנגב דרך קבע, או תאגידי הפקה עצמאיים הרשומים ופועלים דרך קבע בישראל שיש להם זיקה מוכחת לאיזור הנגב, והעומדים בכללים אשר נקבעו לצורך הפקת סרט ישראלי עפ"י חוק הקולנוע תשנ"ט - 1999 וכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"א -2001 (לרבות סעיף 2 לכללים) וכפי שישונו מעת לעת.

חברי הנהלה אינם רשאים להגיש הצעה שהם מעורבים בהפקתה, אלא אם יסיימו את תפקידם בהנהלת הקרן לפחות שנה טרם הגשת ההצעה. לקטורים ויועצים אמנותיים אינם רשאים להגיש בקשות לתמיכת הקרן בתקופת מינויים בפועל וכהונתם כלקטורים בקרן. עובדי הקרן אינם רשאים לפנות בבקשה לתמיכה

* מענקי הקרן מותנים באישור תקציבי של משרד התרבות
 
powered by Art-up