תפריט
רשימת שיעורים לציבור הרחב
הנושא:
נושא השיעור מעביר השיעור ימים בשבוע שעה קהל היעד מקום כתובת הערות
אורות התשובה הרב רפאל וסרטייל
ראשון
12:30-13:15
12:30-13:15 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
עין אי"ה הרב נעים רון
ראשון
12:30-13:15
12:30-13:15 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
תורת הלבבות הרב דורון אלון
ראשון
12:30-13:15
12:30-13:15 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
מסילת ישרים הרב שמעון כהן
ראשון
15:30-16:30
15:30-16:30 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
מוסר, מחשבה סממה ניסן
ראשון
18:00-20:00
18:00-20:00 ילדים ונוער מתחם הנוער מקלט 5, רח' חוגלה שכ' ה'
מתחם הנוער
נוער בנות
בנין אמונה הרב יוני הראש
ראשון
18:30- 19:30
18:30- 19:30 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
מוסר והלכה הרב גדי רווח
ראשון
18:30-20:00
18:30-20:00 גברים ביה"כ שערי צדק ראובן 6
ביה"כ שערי צדק
משנה ערבה רותם
ראשון
19:00-19:30
19:00-19:30 ילדים ונוער ביה"כ ישראל משעול ערבה 23 שכ' ה'
ביה"כ ישראל
תורה עם רש"י הדסה מקלר
ראשון
19:00-20:00
19:00-20:00 נשים בית הכנסת הכיפה - בית המדרש הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - בית המדרש
גמרא- ברכות נתנאל זריהן
ראשון
19:30- 20:30
19:30- 20:30 גברים בית הכנסת מגן דוד אברהם אבינו 40 שכונה ד
בית הכנסת מגן דוד
גמרא הרב נעים רון
ראשון
19:30-20:00
19:30-20:00 ילדים ונוער ביה"כ ישראל משעול ערבה 23 שכ' ה'
ביה"כ ישראל
ילדים דתי ה-ו
מסילת ישרים הרב גבריאל קרסקס
ראשון
20:00-21:00
20:00-21:00 נשים בית הכנסת הכיפה - בית המדרש הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - בית המדרש
מידות והליכות הרבנית פנינה מרציאנו
ראשון
20:00-21:00 בחורף. 20:30-21:30 בקיץ
20:00-21:00 בחורף. 20:30-21:30 בקיץ נשים ביה"כ מולדת-בית שמואל שדרות ירושלים 38
ביה"כ מולדת-בית שמואל
פרשת שבוע הרב חנניה מלכה
ראשון
20:15-21:00
20:15-21:00 גברים, נשים בית כנסת זכור לאברהם נווה זאב
בית כנסת זכור לאברהם
אמונה- עין איה אייל בן שלוש
ראשון
8:45-9:45
8:45-9:45 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
העשרה תורנית סעדה ברקת
ראשון
9:00-10:00
9:00-10:00 ילדים ונוער אולפנת חן במדבר רח' עוזיאל 1 שכ' יא'
אולפנת חן במדבר
נערות
אמונה הרב גבריאל קרסקס
ראשון
9:00-10:00
9:00-10:00 נשים אמונה הדסה העיר העתיקה
אמונה
תנ"ך הרב שמעון כהן
ראשון
9:30-10:30
9:30-10:30 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
פרשת שבוע הרב חיים הבר
ראשון
בין מנחה לערבית
בין מנחה לערבית גברים ביה"כ מולדת-בית שמואל שדרות ירושלים 38
ביה"כ מולדת-בית שמואל
גמרא והלכה סרור סיון
ראשון, שני
19:00-20:00
19:00-20:00 גברים ביה"כ הארי הקדוש רח' נחום שריג 4
ביה"כ הארי הקדוש
מוסר-מסילת ישרים הרב נעים רון
ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי
09:05-09:30
09:05-09:30 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
גמרא הרב פרפרה אורלן
ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי
17:00-18:30
17:00-18:30 ילדים ונוער ביה"כ בית רבקה רח' זכות משה נווה זאב
ביה"כ בית רבקה
דף יומי ליחיאני משה
ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי
19:00-20:00
19:00-20:00 גברים ביה"כ בית רבקה שכ' נווה זאב
ביה"כ בית רבקה
הלכה - בית יוסף עד משנה ברורה הרב אורן נזרית
ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי
20:30-22:00
20:30-22:00 גברים ביה"כ היכל שלמה נזרית קלאוזנר 24
ביה"כ היכל שלמה נזרית
דף יומי הרב עובדיה יעקב
ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי
22:00-22:30
22:00-22:30 גברים בית הכנסת הכיפה - מקלט הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - מקלט
דף יומי הרב גריינמן
ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי
אחרי ערבית
אחרי ערבית גברים ביה"כ המעיין רח' קאופמן
ביה"כ המעיין
משנה ברורה מיכאל בנסון
ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי
בין מנחה לערבית
בין מנחה לערבית גברים, נשים בית הכנסת הכיפה - היכל אהרון הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - היכל אהרון
תלמוד ירושלמי צפריר חריב
ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי
04:15-04:45
04:15-04:45 גברים ביה"כ רמות השלום רחוב יצחק מודעי
ביה"כ רמות השלום
דף יומי צפריר חריב
ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי
04:45-05:20
04:45-05:20 גברים ביה"כ רמות השלום רחוב יצחק מודעי
ביה"כ רמות השלום
מוסר והלכה הרב אורן נזרית
ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי
4:30-5:30
4:30-5:30 גברים ביה"כ היכל שלמה נזרית קלאוזנר 24
ביה"כ היכל שלמה נזרית
דף יומי הרב אהרון דרשביץ
ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי
7:00-7:30
7:00-7:30 גברים בית הכנסת הכיפה - מקלט הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - מקלט
דף יומי הרב שמעון כהן
ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שבת
20:00-20:45
20:00-20:45 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
יהדות בספרדית הרב גלמן ברוך
ראשון, שני, רביעי
מיד אחרי ערבית למשך 40 דקות
מיד אחרי ערבית למשך 40 דקות גברים ביה"כ טוב להודות רח' איילה פינת משעול גירית
ביה"כ טוב להודות
גמרא עמיאל לונדנר
ראשון, שני, רביעי, חמישי
18:15-18:45
18:15-18:45 ילדים ונוער ביה"כ ישראל משעול ערבה 23 שכ' ה'
ביה"כ ישראל
ילדים דתי ג-ד
הלכות תפילה הרב שמואל דביר
ראשון, שלישי, רביעי, חמישי
12:00-13:15
12:00-13:15 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
פרקי אבות הרב פרפרה אורלן
ראשון, רביעי
20:00-21:15
20:00-21:15 ילדים ונוער ביה"מ אעלה בתמר יציאת אירופה 5 שכ' ה'
ביה"מ אעלה בתמר
נוער
הלכה-משנה ברורה מיכאל בנסון
שני
07:30-8:00
07:30-8:00 גברים בית הכנסת הכיפה - מקלט הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - מקלט
עין אי"ה הרב אבישי גרוסר
שני
09:15-10:15
09:15-10:15 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
גמרא ברכות באנגלית הרב גורלין
שני
10:00-11:00
10:00-11:00 גברים, נשים ביה"כ מולדת-בית שמואל שדרות ירושלים 38
ביה"כ מולדת-בית שמואל
שיעור באנגלית
אמונה הרב שמעון כהן
שני
12:15-13:15
12:15-13:15 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
תפילה אבירם תורג'מן
שני
13:25- 15:00
13:25- 15:00 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
בנין אמונה הרב יוני הראש
שני
13:25- 15:00
13:25- 15:00 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
חסידות-צדקת הצדיק הרב אברהם ואזנה
שני
14:00-14:35
14:00-14:35 גברים ישיבת אהל שלמה - א"ש קודש התלמוד
ישיבת אהל שלמה - א"ש קודש
אורות הרב שמעון כהן
שני
15:30-16:30
15:30-16:30 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
סוגיות בהלכה הרב אברהם ואזנה
שני
17:00-18:00
17:00-18:00 גברים ביה"כ נווה יוסף חיים אברהם דה בוטון נאות לון
ביה"כ נווה יוסף חיים
מוסר, מחשבה סממה ניסן
שני
18:00-20:00
18:00-20:00 ילדים ונוער מתחם הנוער מקלט 5, רח' חוגלה שכ' ה'
מתחם הנוער
נוער בנים
תנ"ך הרב דני סטיסקין
שני
18:30- 19:30
18:30- 19:30 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
ירושלמי הרב איל בן דוד
שני
19:00-19:45
19:00-19:45 גברים, נשים בית הכנסת הכיפה - מקלט הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - מקלט
משתנה משתנה
שני
20:30
20:30 נשים ביה"כ משכן שמעון שכ' ו' החדשה
ביה"כ משכן שמעון
משתנה מתחלף
שני
20:30- 21:30
20:30- 21:30 נשים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה'
בית מוריה
סוגיות בחינוך הרב שמעון כהן
שני
20:45-22:30
20:45-22:30 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
כוזרי- מתחילים הרב יוני הראש
שני
8:45-9:45
8:45-9:45 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
כוזרי- מתקדמים הרב מוטי וינברגר
שני
8:45-9:45
8:45-9:45 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
גמרא סוכה פרופסור רוטמן
שני
אחרי ערבית מאוחרת
אחרי ערבית מאוחרת גברים ביה"כ מולדת-בית שמואל שדרות ירושלים 38
ביה"כ מולדת-בית שמואל
תורה וחגים רינה
שני, שלישי
9:30-11:30
9:30-11:30 נשים מתנ"ס קארו אברהם אבינו 91 שכ' ד'
מתנ"ס קארו
הלכה בעיון \ מסילת ישרים הרב חנניה מלכה
שני, שלישי, רביעי
20:00-22:00
20:00-22:00 גברים אהבת ישראל מול הגשר
אהבת ישראל
גמרא הרב אבי נאום
שני, שלישי, רביעי
20:30-21:30
20:30-21:30 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה'
בית מוריה
משניות והלכה הרב ניומן
שני, שלישי, רביעי, חמישי
בין מנחה לערבית
בין מנחה לערבית גברים ביה"כ מולדת-בית שמואל שדרות ירושלים 38
ביה"כ מולדת-בית שמואל
משנה / גמרא הרב נעים רון
שני, רביעי, חמישי
19:00-20:00
19:00-20:00 ילדים ונוער ביה"כ ישראל משעול ערבה 23 שכ' ה'
ביה"כ ישראל
ילדים דתי ה-ו
פרקי אבות הרב פרפרה אורלן
שני, חמישי
19:00-19:30
19:00-19:30 גברים ביה"מ אעלה בתמר יציאת אירופה 5 שכ' ה'
ביה"מ אעלה בתמר
תנ"ך-משלי הרב רחמים פיניש
שלישי
10:40-11:10
10:40-11:10 נשים בית הכנסת הכיפה - בית המדרש הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - בית המדרש
עניינים באקטואליה הרב משה ביגל
שלישי
11:15 - 12:00
11:15 - 12:00 נשים בית הכנסת הכיפה - בית המדרש הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - בית המדרש
נתיב התורה- מהר"ל הרב משה כהן
שלישי
13:25- 15:00
13:25- 15:00 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
תנ"ך-משלי באנגלית מיכאל בנסון
שלישי
17:45-18:30
17:45-18:30 גברים, נשים בית הכנסת רמב"ם שאר ישוב 4
בית הכנסת רמב"ם
דוברי אנגלית
זהות יהודית אוריין יהושפט
שלישי
18:00-21:30
18:00-21:30 גברים, נשים מתנ"ס קארו אברהם אבינו 91 שכ' ד'
מתנ"ס קארו
סטודנטים חילונים
משנה/הלכה הרב אריאל תורג'מן
שלישי
19:00-19:40
19:00-19:40 ילדים ונוער ביה"כ שבטי ישראל מול מוריה 7
ביה"כ שבטי ישראל
ילדים בנים ובנות
יהדות איתם טלאור
שלישי
19:30-21:00
19:30-21:00 גברים, נשים מתנ"ס קארו אברהם אבינו 91 שכ' ד'
מתנ"ס קארו
חילוני מסורתי
תפילה בצלאל אלשלם
שלישי
20:00-20:45
20:00-20:45 גברים, נשים בית הכנסת הכיפה - מקלט הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - מקלט
הלכה עפ"י תורת הגרע"י הרב פרפרה אורלן
שלישי
20:00-21:00
20:00-21:00 גברים עוז ותעצומות שד' ירושלים 68
עוז ותעצומות
מסילת ישרים הרב גבריאל קרסקס
שלישי
20:00-21:15
20:00-21:15 נשים אולפנת חן במדבר הרב עוזיאל 1 שכ' י"א
אולפנת חן במדבר
חיי תורה בעולם המעשה הרב שלומי פולמן
שלישי
20:15- 21:30
20:15- 21:30 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
יהדות איתם אליאב
שלישי
20:30-22:00
20:30-22:00 ילדים ונוער מתחם הנוער מקלט 5, רח' חוגלה שכ' ה'
מתחם הנוער
נוער
תניא הרב שמעון כהן
שלישי
20:45-22:30
20:45-22:30 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
בנין אמונה הרב יוני הראש
שלישי
8:45-9:45
8:45-9:45 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
פרשת שבוע הרב שמואל דביר
שלישי
9:00-9:40
9:00-9:40 נשים בית הכנסת הכיפה - בית המדרש הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - בית המדרש
תורה הרב רפאל וסרטייל
שלישי
9:15-10:00
9:15-10:00 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
ספר החינוך מיכאל בנסון
שלישי
9:40-10:30
9:40-10:30 נשים בית הכנסת הכיפה - בית המדרש הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - בית המדרש
סוגיות בהלכה הרב פתחיה דיאמנט
רביעי
09:15-10:15
09:15-10:15 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
הקדמות הרמב"ם למשנה הרב משה כהן
רביעי
13:25- 15:00
13:25- 15:00 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
אמונה- מוסר אביך הרב מוטי וינברגר
רביעי
13:25- 15:00
13:25- 15:00 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
אמונה- אורות הרב גבריאל קרסקס
רביעי
18:30- 19:30
18:30- 19:30 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
גמרא- מגילה נתנאל זריהן
רביעי
19:30- 20:30
19:30- 20:30 גברים בית משפחת ביטון דוד אלעזר 21
בית משפחת ביטון
תלמוד למתחילים-אנגלית ג'פרי גרין
רביעי
20:00
20:00 גברים, נשים בית הכנסת רמב"ם שאר ישוב 4
בית הכנסת רמב"ם
דוברי אנגלית
גמרא הרב נעים רון
רביעי
20:00-21:30
20:00-21:30 גברים ביה"כ המעיין רח' קאופמן
ביה"כ המעיין
אמונה ומוסר צפריר חריב
רביעי
20:30-21:30
20:30-21:30 נשים בית משפחת מזוז מרטין בובר 1 שכ' ו'
בית משפחת מזוז
הלכה הרב שמואל דביר
רביעי
21:00-22:00
21:00-22:00 גברים בית הכנסת הכיפה - ספריה הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - ספריה
רמב"ם-הלכות בית המקדש נחמיה ביגל
רביעי
21:00-22:00
21:00-22:00 גברים בית הכנסת הכיפה - מקלט הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - מקלט
תהילים הרב שמעון כהן
רביעי
8:45 -9:30
8:45 -9:30 נשים מתנ"ס קארו אברהם אבינו 91 שכ' ד'
מתנ"ס קארו
ותישאני רוח' בנין הנפש מתוך התורה הרב יוגב שמחון
רביעי
8:45-9:45
8:45-9:45 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
מורה נבוכים לרמב"ם אבי גולד
רביעי
אחרי ערבית מאוחרת
אחרי ערבית מאוחרת גברים, נשים ביה"כ מולדת-בית שמואל שדרות ירושלים 38
ביה"כ מולדת-בית שמואל
הליכות עולם הרב גדי רווח
רביעי, שישי
20:30-22:00
20:30-22:00 גברים ביה"כ משכן שמעון שכ' ו' החדשה
ביה"כ משכן שמעון
פ"ש/ פרקי אבות עוז ארז
חמישי
14:00-16:00
14:00-16:00 ילדים ונוער מקיף ז' בי"ס מקיף ז' שכונת רמות
מקיף ז'
נוער חילוני
מוסר אביך הרב דורון אלון
חמישי
14:30-15:30
14:30-15:30 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
שאלות ותשובות הרב יוני הראש
חמישי
18:30- 19:30
18:30- 19:30 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
רש"י על הפרשה הרב יעקב פתחי
חמישי
18:45-19:15
18:45-19:15 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
צורבא - הלכה הרב חיים גנט
חמישי
20:30
20:30 גברים ביה"כ מולדת-בית שמואל שדרות ירושלים 38
ביה"כ מולדת-בית שמואל
עבודת השם בפרשה הרב ניר כהן
חמישי
20:30- 22:00
20:30- 22:00 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
סוגיות בדף היומי הרב אבישי גרוסר
חמישי
21:00-22:00
21:00-22:00 גברים בית הכנסת הכיפה - מקלט הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - מקלט
שם משמואל על הפרשה הרב דני אסייג
חמישי
22:00- 23:00
22:00- 23:00 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
מסילת ישרים הרב יוסף חכים
חמישי
8:45-9:45
8:45-9:45 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
אמונה- אורות הקודש הרב מוטי וינברגר
חמישי
8:45-9:45
8:45-9:45 גברים ישיבת באר התחיה התלמוד 2
ישיבת באר התחיה
הלכה הרב שמואל דביר
חמישי
9:15-10:15
9:15-10:15 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
גמרא- מכות פרופסור דני ברנד
חמישי
אחרי ערבית מאוחרת
אחרי ערבית מאוחרת גברים ביה"כ מולדת-בית שמואל שדרות ירושלים 38
ביה"כ מולדת-בית שמואל
הלכה/פ"ש הרב דוד חדד
חמישי
בין מנחה לערבית
בין מנחה לערבית גברים ביה"כ שבטי ישראל מול מוריה 7
ביה"כ שבטי ישראל
שונות שונים
חמישי, שישי
8:45-9:45
8:45-9:45 גברים בית הכנסת הכיפה - ספריה הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - ספריה
פרשת שבוע הרב גבריאל קרסקס
שישי
08:30-09:15
08:30-09:15 נשים אולפנת חן במדבר הרב עוזיאל 1 שכ' י"א
אולפנת חן במדבר
שונות הרב שמעון כהן
שישי
10:00-11:00
10:00-11:00 גברים בית הכנסת הכיפה - ספריה הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - ספריה
דף יומי- גמרא הרב שמעון כהן
שישי
13:30-14:30
13:30-14:30 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
אורח חיים הרב שמעון כהן
שישי
20:00-22:00
20:00-22:00 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
חיזוק יהדות הרב פרפרה אורלן
שישי
20:00-22:00
20:00-22:00 ילדים ונוער בית משפחת פרפרה רודנסקי 41
בית משפחת פרפרה
מסכת חגיגה הרב חנניה מלכה
שישי
21:15-22:00
21:15-22:00 גברים בית משפחת חנניה קויפמן 18
בית משפחת חנניה
מסכת ביצה הרב גבי שנקולבסקי
שישי
7:30-8:00
7:30-8:00 גברים בית הכנסת הכיפה - מקלט הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - מקלט
דרשה ליל שבת הרב אורן נזרית
שישי
ערבית
ערבית גברים, נשים ביה"כ מרום אל פריבס 1 (רמות)
ביה"כ מרום אל
הלכה הרב פרפרה אורלן
שבת
10:00-10:30
10:00-10:30 גברים ברכת ניסים רמות הערים התאומות 23
ברכת ניסים רמות
פרשת שבוע הרב גדי רווח
שבת
10:00-10:45
10:00-10:45 גברים ביה"כ משכן שמעון שכ' ו' החדשה
ביה"כ משכן שמעון
בן איש חי הרב חנניה מלכה
שבת
10:00-11:00
10:00-11:00 גברים אהבת ישראל מול הגשר
אהבת ישראל
הלכה הרב שמואל דביר
שבת
13:30-14:15
13:30-14:15 גברים משפחת רוזיליו הצבי 17 שכ' ה'
משפחת רוזיליו
בן איש חי הרב שוקרון בנימין
שבת
14:15-14:45
14:15-14:45 גברים, נשים מקלט ה15 מול מעלה עקרבים 13
מקלט ה15
תנ"ך הרב דוד חדד
שבת
14:15-14:45
14:15-14:45 ילדים ונוער ביה"כ שבטי ישראל מול מוריה 7
ביה"כ שבטי ישראל
בנים ובנות
הלכה- בן איש חי נתנאל זריהן
שבת
14:30- 15:30
14:30- 15:30 גברים בית הכנסת מגן דוד אברהם אבינו 40 שכונה ד
בית הכנסת מגן דוד
הלכות שבת הרב אורן נזרית
שבת
14:30-15:30
14:30-15:30 גברים ביה"כ אחדות לעולי תוניס גינצבורג (רמות)
ביה"כ אחדות לעולי תוניס
הקדמות בעל הסולם הרב שוקרון בנימין
שבת
14:45-15:30
14:45-15:30 גברים, נשים מקלט ה15 מול מעלה עקרבים 13
מקלט ה15
גמרא ומוסר הרב דוד חדד
שבת
14:45-15:45
14:45-15:45 גברים, נשים ביה"כ שבטי ישראל מול מוריה 7
ביה"כ שבטי ישראל
פרשת שבוע שונים
שבת
15:00
15:00 נשים ביה"כ מולדת-בית שמואל שדרות ירושלים 38
ביה"כ מולדת-בית שמואל
הלכה הרב שמעון כהן
שבת
15:00-16:00
15:00-16:00 גברים בית מוריה טבנקין 13 שכונה ה
בית מוריה
תניא הרב חנניה מלכה
שבת
15:00-16:00
15:00-16:00 גברים, נשים אהבת ישראל מול הגשר
אהבת ישראל
מחשבה, הלכה ופ"ש הרב אברהם ואזנה
שבת
15:00-16:00
15:00-16:00 גברים ביה"כ נווה יוסף חיים אברהם דה בוטון נאות לון
ביה"כ נווה יוסף חיים
הלכה בפרשה הרב גדי רווח
שבת
16:00-16:45
16:00-16:45 גברים ביה"כ משכן שמעון שכ' ו' החדשה
ביה"כ משכן שמעון
דף יומי הרב גריינמן
שבת
19:30
19:30 גברים ביה"כ המעיין רח' קאופמן
ביה"כ המעיין
דף יומי הרב עובדיה יעקב
שבת
22:00-22:30
22:00-22:30 גברים בית הכנסת הכיפה - מקלט הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - מקלט
פרשת שבוע - חב"ד יוסי דייטש
שבת
7:00-8:00
7:00-8:00 גברים, נשים בית הכנסת הכיפה - היכל אהרון הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - היכל אהרון
הקדמת הרמב"ם למשנה נחמיה ליפשיץ
שבת
9:00-9:30
9:00-9:30 גברים בית הכנסת הכיפה - ספריה הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - ספריה
בן איש חי הרב שוקרון בנימין
שבת
9:50-10:20
9:50-10:20 גברים, נשים מקלט ה15 מול מעלה עקרבים 13
מקלט ה15
מסכת סוכה/הלכה/משניות/ ענייני דיומא ישראל רוטמן/הרב ניומן
שבת
בין מנחה לערבית
בין מנחה לערבית גברים ביה"כ מולדת-בית שמואל שדרות ירושלים 38
ביה"כ מולדת-בית שמואל
רש"י על החומש מיכאל בנסון
שבת
בין מנחה לערבית
בין מנחה לערבית גברים, נשים בית הכנסת רמב"ם שאר ישוב 4
בית הכנסת רמב"ם
שונות הרב רוזנברג
שבת
בין מנחה קטנה לערבית
בין מנחה קטנה לערבית גברים ביה"כ המעיין רח' קאופמן
ביה"כ המעיין
שו"ת מפרשת שבוע הנדל ניל
שבת
בין מנחה קטנה לערבית
בין מנחה קטנה לערבית גברים, נשים בית הכנסת הכיפה - היכל אהרון הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - היכל אהרון
הלכה ואגדה הרב אריאל תורג'מן
שבת
חצי שעה לפני מוצ"ש
חצי שעה לפני מוצ"ש גברים, נשים ביה"כ שבטי ישראל מול מוריה 7
ביה"כ שבטי ישראל
פרשת שבוע הרב אורן נזרית
שבת
לאחר שחרית בנץ ועד 10:15
לאחר שחרית בנץ ועד 10:15 גברים ביה"כ היכל שלמה נזרית קלאוזנר 24
ביה"כ היכל שלמה נזרית
מוסר וחיזוק הרב אורן נזרית
שבת
סעודה שלישית
סעודה שלישית גברים ביה"כ היכל שלמה נזרית קלאוזנר 24
ביה"כ היכל שלמה נזרית
אבות ובנים
שבת
שעה וחצי לאחר צאת שבת
שעה וחצי לאחר צאת שבת גברים, ילדים ונוער בית הכנסת הכיפה - בית המדרש הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - בית המדרש
בן איש חי הלכות הרב אבי נאום
שבת
שעה לפני מנחה
שעה לפני מנחה גברים נאות ספיר שדרות ירושלים 2
נאות ספיר
גמרא בבא בתרא אביגדור שפירא
שבת
שעה לפני מנחה קטנה
שעה לפני מנחה קטנה גברים בית הכנסת הכיפה - היכל אהרון הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - היכל אהרון
פרשת שבוע שונים
שבת
שעה לפני מנחה קטנה
שעה לפני מנחה קטנה נשים בית הכנסת הכיפה - מקלט הצבי 22
בית הכנסת הכיפה - מקלט
powered by Art-up